Неділя квітня 21 , 2019

Індексація заробітної плати

Статтею 18 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 р. № 2017-III індексацію доходів населення, яка встановлюється задля підтримання достатнього життєвого рівня громадян та купівельної спроможності їх грошових доходів в умовах зростання цін, віднесено до державних соціальних гарантій, що, згідно зі статтею 19 цього Закону, є обов'язковими для всіх підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності.


Відповідно до частини п'ятої статті 95 КЗпП України заробітна плата підлягає індексації у встановленому законодавством порядку.
Порядок проведення індексації грошових доходів населення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078.
Відповідно до Порядку № 1078 індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема – оплата праці найманих працівників підприємств у грошовому вираженні, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші постійні компенсаційні виплати.
Індексації підлягають грошові доходи населення в межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Так, оплата праці (грошове забезпечення) індексується в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб затвердженого Законом України “Про Державний бюджет України”. Частина доходів, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.
Пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, визначено, що місяць, в якому відбулося підвищення грошових доходів населення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації. Грошові доходи, одержані за цей місяць, не індексуються, якщо сума підвищення доходів перевищує суму індексації, яка повинна нараховуватись у місяці підвищення.
У разі коли грошовий доход з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення. Приклад проведення індексації у разі підвищення грошових доходів наведено у додатку 4 до Порядку.
Отже, якщо відбувається підвищення заробітної плати на суму меншу ніж сума індексації, то здійснюється підвищення заробітної плати та додається сума індексації, визначена з урахуванням суми підвищення заробітної плати. Зазначена сума індексації фіксується і виплачується до наступного збільшення заробітної плати, при якому сума збільшення заробітної плати перевищить зазначену фіксовану величину.
Сума індексації і, відповідно, фіксована сума індексації визначається з частини заробітної плати в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
У разі якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, сума індексації і, відповідно, фіксована сума індексації визначається з розрахунку за повний відпрацьований місяць, а виплачується пропорційно відпрацьованим дням.
Наприклад, працівник перебував у відпустці і відпрацював неповний місяць. За час відпустки йому виплачується середня заробітна плата, при розрахунку якої враховуються суми індексації. Фіксована сума індексації виплачується пропорційно відпрацьованим дням.
В аналогічному порядку має виплачуватись і сума індексації, яка продовжує нараховуватись працівнику, у якого не відбувається підвищення заробітної плати.
У разі якщо в місяці не відпрацьовано жодного робочого дня, фіксована сума індексації за такий місяць не виплачується, але в наступному вона буде виплачена в повному обсязі за умови повністю відпрацьованого місяця.

Допомога на дітей одиноким матерям - 2016

Право на допомогу мають:

- одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;

ДО УВАГИ ОТРИМУВАЧІВ ТИМЧАСОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІ

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (від 24.12.2015 № 911-VIII) Урядом 25.12.2015 року схвалено постанову Кабінету Міністрів України № 1181 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою з 1 січня поточного року змінено порядок призначення допомоги дітей одиноким матерям та тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Заступник директора Центру

ImageБабінська Алла Романівна

Заступник директора центру з питань соціальних виплат.

Директор Центру

ImageВасилівський Валерій Вільгельмович

Директор обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

Заступник директора Центру

ImageТкаченко Володимир Олександрович

Заступник директора центру з програмного та технічного забезпечення.