Неділя квітня 21 , 2019

Про соціальні виплати у 2013 році

Соціальний захист сімей,в тому числі сімей з дітьми, забезпечується шляхом призначення та виплати їм органами праці та соціального захисту населення державних допомог,передбачених:

 

1. Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";

2. Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімей за принципом "гроші ходять за дитиною";

3. Порядком призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

4. Законом України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам";

5. Законом України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям";

6. Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам";

7. Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива з урахуванням доповнень, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. №765 та іншими законодавчими актами.

Статтею 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік" установлено у 2013 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 1108 гривень, з 1 грудня – 1176 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

- дітей віком до 6 років: з 1 січня - 972 гривні, з 1 грудня – 1032 гривні;

- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1210 гривень, з 1 грудня – 1286 гривень;

- працездатних осіб: з 1 січня - 1147 гривень, з 1 грудня - 1218 гривень;

- осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 894 гривні, з 1 грудня – 949 гривень.

Враховуючи те, що прожитковий мінімум відповідно до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні гарантії» є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри основних державних соціальних гарантій, у 2013 році підвищуватимуться розміри пенсій та державних допомог.При цьому зростання розмірів прожиткового мінімуму забезпечить реальне зростання рівня гарантованих державою доходів для сімей з дітьми, малозабезпечених сімей та непрацездатних осіб.

Розміри деяких видів державної допомоги у 2013 році

З січня з грудня

(грн.) (грн.)

1.Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами 286,75 304,50

2.Допомога при народженні дитини

на першу дитину 29 160 30 960

на другу дитину 58 320 61 920

на третю і кожну наступну дитину 116 640 123 840

одноразова виплата: 9 720 103 20

щомісячна виплата: 810,00 860,00

на другу дитину 1 012,50 1 075

на третю і наступну 1 485 1 576,67

дитину

3. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

мінімальний 130,00

максимальний 1147 1218

4. Допомога на дітей одиноким матерям

на дітей віком:до 6 років мінімальний 291,60 309,60

максимальний 486,00 516,00

від 6 до 18 років мінімальний 363,00 385,80

максимальний 605,00 643,00

від 18 до 23 років мінімальний 344,10 365,40

максимальний 573,50 609,00

5. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

на дітей віком: до 6 років максимальний 1944 2064

від 6 до 18 років 2420 2572

6. Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

на дітей віком: до 6 років максимальний 291,60 309,60

від 6 до 18 років 363,00 385,80

7.Державна соціальна допомога на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

на дітей віком: максимальний

до 6 років 1944 2064

від 6 до 18 років 2420 2572

від 18 до 23 років 2294 2436

8.Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи

внаслідок психічного розладу 1147 1218

9.Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд

1564,50 1660,7

1341,00 1423,50

інвалідам з дитинства ІІ групи, одиноким інвалідам з ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду

з надбавкою на догляд 894 949

інвалідам з дитинства ІІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду

з надбавкою на догляд 894 949

на дітей-інвалідів 894,00 1180,3

на дітей-інвалідів від 6 до 18 років

з надбавкою на догляд 1230,80 1307,30

на дітей-інвалідів, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою

938,70 996,45

на дітей-інвалідів, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою до 6 років

з надбавкою на догляд 1424,70 1512,45

на дітей-інвалідів, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою від 6

до 18 років з надбавкою на догляд 1543,70 1639,45

Згідно із Законом України "Про внесення змін до статті 3 Закону України " Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям- інвалідам" від 04.07.2013 р. за № 410-VII, який набув чинності з 28.07.2013 року, підвищено розмір надбавки на догляд за дитиною – інвалідом підгрупи А з 50% до 100 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку

Відтепер на дитину-інваліда до 6 років – 972 грн., від 6 років до 18 років – 1210 грн.

Дану підгрупу А встановлюють лікарсько-консультативні комісії лікувально - профілактичних закладів за місцем проживання дитини- інваліда на підставі оглядових справ дітей-інвалідів. В разі  присвоєння підгрупи А оформляється новий медичний висновок, оригінал якого надсилається до управлінь праці та соціального захисту населення для проведення перерахунку розміру надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А.

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається одному з непрацюючих батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом. При цьому одиноким матерям (одиноким батькам) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається незалежно від факту роботи навчання та служби.

Отже, з 28 липня 2013 року у разі, коли на дитину-інваліда виплачується надбавка на догляд (якщо один з батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників не працює, чи одинокій матері, батьку незалежно від факту роботи) щомісячний розмір допомоги становить:

– на дітей-інвалідів підгрупи А віком до 6 років – 1597,80 грн.,

– на дітей-інвалідів підгрупи А віком від 6 до 18 років – 1835,80 грн., з

- для інших дітей-інвалідів віком до 6 років (встановлено з 01.01.2013) – 1111,80 грн.,

- для інших дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років (встановлено з 01.01.2013) – 1230,80 грн.

З  1 грудня 2013 року розмір щомісячної допомоги разом з надбавкою на догляд становитиме:

– на дітей-інвалідів підгрупи А віком до 6 років – 1696,30 грн.,

– на дітей-інвалідів підгрупи А віком від 6 до 18 років – 1950,30 грн.,

– для інших дітей-інвалідів віком до 6 років – 1180,30 грн.,

– для інших дітей-інвалідів віком від 6 до 18 років – 1307,30 грн.

Розмір державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів без надбавки на догляд (якщо батьки, усиновителі, опікун, піклувальник працюють) наразі становить 894 грн. (встановлено з 01.01.2013), з 1 грудня 2013 року становитиме 949 грн. на місяць.

Перерахунок розміру надбавки на догляд проводиться управлінням по діючим особовим справам, без звернення громадян згідно медичних висновків, наданих лікарсько-консультативними комісіями.

Розмір державної соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам " , "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам " розраховується з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян ", якою передбачено, що у разі коли, зокрема, щомісячний розмір державної соціальної допомоги (з урахуванням надбавок, підвищень, цільової грошової допомоги, сум індексацій та інших доплат, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного прожиткового мінімуму.

Відповідно до статті 9 Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік" у 2013 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям " у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 75 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2013 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2013 році становитиме:

для працездатних осіб з січня з грудня

для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 240,87 255,78

для дітей віком:

до 6 років 894,00 949,00

від 6 до 18 років 729,00 774,00

від 18 до 23 років (за умови навчання) 907,50 964,00

860,25 913,50

При цьому розмір державної соціальної допомоги (в тому числі і максимальний) збільшується у 2013 році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 180 грн., а на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 360 грн.

 

Допомога на дітей одиноким матерям - 2016

Право на допомогу мають:

- одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;

ДО УВАГИ ОТРИМУВАЧІВ ТИМЧАСОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІ

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (від 24.12.2015 № 911-VIII) Урядом 25.12.2015 року схвалено постанову Кабінету Міністрів України № 1181 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою з 1 січня поточного року змінено порядок призначення допомоги дітей одиноким матерям та тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Заступник директора Центру

ImageБабінська Алла Романівна

Заступник директора центру з питань соціальних виплат.

Директор Центру

ImageВасилівський Валерій Вільгельмович

Директор обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

Заступник директора Центру

ImageТкаченко Володимир Олександрович

Заступник директора центру з програмного та технічного забезпечення.