Неділя квітня 21 , 2019

Зміни в законодавстві на 2014 рік.

І. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям. 

   Законом України №244-VII «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення матеріальної підтримки сімей, в яких виховуються діти, над якими встановлено опіку чи піклування», доповнено статтю 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»: середньомісячний сукупний дохід сім’ї – обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї з усіх джерел надходжень протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги, крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.
    Також доповнено перелік осіб, яким не може бути відмовлено  в призначенні, фізичними особами, які надають соціальні послуги (див. абз.2 ст.7 зміни Закону України №618-VII від 08.10.2013р.).
    Слід зазначити, що статтею 15 передбачено, що розмір державної соціальної допомоги (в тому числі й максимальний), визначений відповідно до ст.5 цього Закону, збільшується на кожну дитину віком від 3 до 13 років у 2011 році на 60 гривень, у 2012 році – на 120 гривень, у 2013 році – на 180 гривень, у 2014 році – на 250 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років збільшується у 2011 році на 100 гривень, у 2012 році – на 230 гривень, у 2013 році – на 360 гривень, у 2014 році – на 500 гривень.
    Відповідно ст.9 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» у 2014 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить:  для працездатних осіб – 21 відсоток, для дітей – 85 відсоток, для осіб, які втратили працездатність та інвалідів – 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
    Зазначений перерахунок буде проведено в лютому 2014 року.ІІ. Допомога по вагітності та пологах.У зв’язку з прийняттям постанови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 09.12.2013р. №367, якою внесені зміни до постанови №327 від 12.04.2012 року, встановлені розміри допомоги по безробіттю для осіб, зареєстрованих у центрі зайнятості згідно з частиною 1 статті 23 (з 01.12.13р. – 76,9% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, це становить  936,64 грн.).
    Перерахунок допомоги по вагітності та пологах зазначеній категорії осіб  з 01.12.13р.  буде проведено в індивідуальному порядку.

Допомога на дітей одиноким матерям - 2016

Право на допомогу мають:

- одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;

ДО УВАГИ ОТРИМУВАЧІВ ТИМЧАСОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІ

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (від 24.12.2015 № 911-VIII) Урядом 25.12.2015 року схвалено постанову Кабінету Міністрів України № 1181 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою з 1 січня поточного року змінено порядок призначення допомоги дітей одиноким матерям та тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Заступник директора Центру

ImageБабінська Алла Романівна

Заступник директора центру з питань соціальних виплат.

Директор Центру

ImageВасилівський Валерій Вільгельмович

Директор обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

Заступник директора Центру

ImageТкаченко Володимир Олександрович

Заступник директора центру з програмного та технічного забезпечення.