Неділя квітня 21 , 2019

ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО ВІКУ

У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженому постановою КМУ від 27.12.2001 р. № 1751 (далі — Порядок № 1751), було до 01.07.2014 р. дві такі допомоги:

 

допомога при народженні дитини;

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Якщо жінка, якій виплачувалися такі допомоги, працювала на умовах неповного робочого часу, то за нею зберігалося право на їх отримання. Зокрема право на отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку було закріплено у ст. 179 КЗпП, та в ст. 18 Закону про відпустки.

Якщо особа працювала в режимі повного робочого часу або оформила відпустку у зв'язку з навчанням до закінчення відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, роботодавець повинен був протягом п'яти днів після видання наказу про припинення зазначеної відпустки повідомити про це орган праці та соціального захисту населення за місцем проживання такої особи. І виплата допомоги по догляду припинялася.

Працевлаштування жінки, яка отримувала допомогу при народженні не позбавляло її права на отримання допомоги.

З 1 липня 2014 р. об'єднано допомогу при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в один вид допомоги та встановлено фіксований розмір допомоги при народженні дитини. Тобто Порядок № 1751 визначає тільки порядок призначення та виплати тільки одного виду допомоги — допомоги при народженні дитини.

Тим жінкам, діти яких народилися після 30 червня 2014 р., надається допомога при народженні дитини у розмірі 41280 гривень. Її виплата здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

«Для осіб, у яких закінчився строк виплати допомоги при народженні першої дитини, яка виплачується 24 місяці, на наступних 12 місяців призначається допомога до досягнення дитиною трирічного віку в розмірі 130 гривень» — сказано у п. 13 Порядку № 1751. Зауважте, тут «допомога до досягнення дитиною трирічного віку» не називається допомогою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Це допомога до досягнення дитиною трирічного віку є різновидом допомоги при народженні дитини. Інакше у п. 1 цього Порядку така допомога була б визначена окремо. І серед підстав позбавлення жінки допомоги при народженні дитини немає такої підстави, як працевлаштування, в т.ч. на умовах неповного робочого часу.

Та Мінсоцполітики у листі від 09.04.2015 р. N 357/5/75-15 у черговий раз повідомляє, що у разі працевлаштування отримувача (або виходу на роботу, в тому числі на умовах неповного робочого часу або вдома) виплата допомоги у розмірі 130 грн. припиняється.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 09.04.2015 р. N 357/5/75-15

Департаментом державної соціальної допомоги розглянуто звернення стосовно надання роз'яснення щодо виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та повідомляємо.

Верховною Радою України 27.03.2014 р. прийнято Закон України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні", яким із 1 липня 2014 р. об'єднано допомогу при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в один вид допомоги та встановлено фіксований розмір допомоги при народженні дитини.

Одночасно повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 р. N 208 "Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" передбачено продовження виплати допомоги особам, у яких закінчився строк виплати допомоги при народженні першої дитини. Зокрема, для осіб, у яких закінчився строк виплати допомоги при народженні першої дитини, яка виплачується 24 місяці, на наступних 12 місяців призначається допомога до досягнення дитиною трирічного віку в розмірі 130 грн. Це дозволить зберегти право на зарахування часу догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до трудового стажу.

За осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу до досягнення нею трирічного віку та/або допомогу при народженні дитини відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 р. N 335 "Про внесення змін до Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб", передбачена сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Відповідно до Закону України від 15.01.2015 р. N 120-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень соціальної політики" із ст. 179 Кодексу законів про працю України та ст. 18 Закону України "Про відпустки" виключено положення про те, що за особами, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною і працюють на умовах неповного робочого часу, зберігається право на допомогу до досягнення дитиною трирічного віку.

Враховуючи вищевикладене, у разі працевлаштування отримувача (або виходу на роботу, в тому числі на умовах неповного робочого часу або вдома) виплата допомоги у розмірі 130 грн. припиняється.

Директор Департаменту В. Музиченко

 

Допомога на дітей одиноким матерям - 2016

Право на допомогу мають:

- одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;

ДО УВАГИ ОТРИМУВАЧІВ ТИМЧАСОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІ

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (від 24.12.2015 № 911-VIII) Урядом 25.12.2015 року схвалено постанову Кабінету Міністрів України № 1181 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою з 1 січня поточного року змінено порядок призначення допомоги дітей одиноким матерям та тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Заступник директора Центру

ImageБабінська Алла Романівна

Заступник директора центру з питань соціальних виплат.

Директор Центру

ImageВасилівський Валерій Вільгельмович

Директор обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

Заступник директора Центру

ImageТкаченко Володимир Олександрович

Заступник директора центру з програмного та технічного забезпечення.