Неділя квітня 21 , 2019

Розміри грошової компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування

Виплата грошової компенсації за невикористану санаторно-курортну путівку на даний час регулюється Порядком виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 року № 785.

Відповідно до Порядку грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки виплачується інвалідам війни за місцем їх обліку один раз на два роки з дня звернення із заявою про надання путівки або виплату грошової компенсації за бажанням, якщо ці особи протягом двох років не одержували безоплатних санаторно-курортних путівок, незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних показань. Грошова компенсація виплачується у таких розмірах: інвалідам війни І і ІІ групи – 100 відсотків середньої вартості путівки; інвалідам війни ІІІ групи – 75 відсотків середньої вартості путівки. Міністерство соціальної політики України розробило Порядок виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 року № 150, що набрав чинності з 1 січня 2008 року. Згідно Порядку передбачено виплату грошової компенсації за путівку та за самостійне лікування інвалідам загального захворювання та з дитинства. Виплата грошової компенсації проводиться, коли інвалід перебуває на обліку для забезпечення санаторно-курортною путівкою та протягом трьох календарних років, не рахуючи року звернення за путівкою, не одержував безоплатної санаторно-курортної путівки до санаторно-курортного закладу, у розмірах: інвалідам І і ІІ групи – 75 відсотків, ІІІ групи – 50 відсотків розміру середньої вартості санаторно-курортної путівки. Середню вартість санаторно-курортної путівки визначає Міністерство соціальної політики України за поданням Фонду соціального захисту інвалідів та погодженням із Міністерством фінансів щороку, до 15 березня, у межах обсягу бюджетних коштів, виділених відповідно до Закону України про Державний бюджет на поточний рік. На 2015 рік середня вартість путівки для нарахування та виплати компенсації визначена наказом Міністерства соціальної політики України від 13 березня 2015 року № 279 у розмірі 360 гривень. Отже, у 2015 році інвалідам війни І і ІІ групи компенсація виплачуватиметься в розмірі 360 грн, ІІІ групи – 270 грн, інвалідам загального захворювання та з дитинства І і ІІ групи – 270 грн, інвалідам ІІІ групи – 180 грн.

Допомога на дітей одиноким матерям - 2016

Право на допомогу мають:

- одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;

ДО УВАГИ ОТРИМУВАЧІВ ТИМЧАСОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІ

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (від 24.12.2015 № 911-VIII) Урядом 25.12.2015 року схвалено постанову Кабінету Міністрів України № 1181 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою з 1 січня поточного року змінено порядок призначення допомоги дітей одиноким матерям та тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Заступник директора Центру

ImageБабінська Алла Романівна

Заступник директора центру з питань соціальних виплат.

Директор Центру

ImageВасилівський Валерій Вільгельмович

Директор обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

Заступник директора Центру

ImageТкаченко Володимир Олександрович

Заступник директора центру з програмного та технічного забезпечення.