Неділя квітня 21 , 2019

ПОСТАНОВА від 25 березня 2016 р. № 229 Київ Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби

Відповідно до частини третьої статті 46 Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:


1. Затвердити Порядок обчислення стажу державної служби, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 559 “Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 47, ст. 1844) та пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 559 і від 20 липня 2012 р. № 680, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 561 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 64, ст. 2322).
4. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу”.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2016 р. № 229
ПОРЯДОК
обчислення стажу державної служби
1. Цей Порядок визначає механізм обчислення стажу державної служби.
2. Обчислення стажу державної служби здійснює служба управління персоналом державного органу.
3. Документом для визначення стажу державної служби є трудова книжка, копія послужного списку, військовий квиток та інші документи, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи (довідки, виписки з наказів, дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, тощо).
За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж державної служби обчислюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, а також архівними установами.
4. Стаж державної служби обчислюється відповідно до частини другої статті 46 Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу” (далі — Закон).
До стажу державної служби зараховуються:
час перебування на посаді державної служби відповідно до Закону;
час перебування на посаді народного депутата України;
час перебування на посадах працівників дипломатичної служби;
час перебування на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”;
час перебування на посадах суддів;
час перебування на посадах прокурорів;
час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання;
час професійного навчання державного службовця з відривом від служби, якщо не пізніше 75 днів після його завершення така особа повернулася на державну службу, крім випадків, установлених законом;
період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом;
час перебування державного службовця у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, — у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку;
час перебування на посадах радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України, помічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, а також на посадах патронатних служб в інших державних органах.
5. Стаж державної служби обчислюється у днях, місяцях і роках.
6. Стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності Законом обчислюється відповідно до пункту 8 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону.
7. Скарги, пов’язані з обчисленням стажу роботи державних службовців, розглядаються згідно із законодавством.

Допомога на дітей одиноким матерям - 2016

Право на допомогу мають:

- одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;

ДО УВАГИ ОТРИМУВАЧІВ ТИМЧАСОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІ

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (від 24.12.2015 № 911-VIII) Урядом 25.12.2015 року схвалено постанову Кабінету Міністрів України № 1181 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою з 1 січня поточного року змінено порядок призначення допомоги дітей одиноким матерям та тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Заступник директора Центру

ImageБабінська Алла Романівна

Заступник директора центру з питань соціальних виплат.

Директор Центру

ImageВасилівський Валерій Вільгельмович

Директор обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

Заступник директора Центру

ImageТкаченко Володимир Олександрович

Заступник директора центру з програмного та технічного забезпечення.