Середа липня 08 , 2020

ПОЛОЖЕННЯ про застосування стимулюючих виплат державним службовцям КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 6 квітня 2016 р. № 289

Про затвердження Положення про застосування
стимулюючих виплат державним службовцям

 

Відповідно до пункту 14 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу”.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2016 р. № 289

ПОЛОЖЕННЯ
про застосування стимулюючих виплат державним службовцям

1. Це Положення визначає механізм застосування стимулюючих виплат державним службовцям з метою посилення мотивації працівників державних органів до високопрофесійної, результативної та високоякісної роботи.
2. Керівники державної служби в державному органі у межах економії фонду оплати праці мають право встановлювати державним службовцям додаткові стимулюючі виплати.
3. До додаткових стимулюючих виплат державним службовцям належать надбавки:
1) за інтенсивність праці;
2) за виконання особливо важливої роботи.
4. Надбавка за інтенсивність праці та надбавка за виконання особливо важливої роботи (далі — надбавки) встановлюються державним службовцям у відсотках до посадового окладу.
5. Надбавка за інтенсивність праці встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:
1) якість і складність підготовлених документів;
2) терміновість виконання завдань, опрацювання та підготовки документів;
3) ініціативність у роботі.
6. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється державним службовцям з урахуванням таких критеріїв:
1) виконання завдань та функцій щодо реалізації пріоритетних напрямів державної політики, участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи таких актів;
2) виконання роботи, що вимагає від працівника особливої організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності, результатом якої є підвищення ефективності управління.
7. Державному секретарю Кабінету Міністрів України, державним секретарям міністерств, іншим керівникам державних органів та їх заступникам, які є державними службовцями, надбавки можуть встановлюватися за рішенням Кабінету Міністрів України.
8. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавки скасовуються або їх розмір зменшується.

Допомога на дітей одиноким матерям - 2016

Право на допомогу мають:

- одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;

ДО УВАГИ ОТРИМУВАЧІВ ТИМЧАСОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІ

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (від 24.12.2015 № 911-VIII) Урядом 25.12.2015 року схвалено постанову Кабінету Міністрів України № 1181 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою з 1 січня поточного року змінено порядок призначення допомоги дітей одиноким матерям та тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Заступник директора Центру

ImageБабінська Алла Романівна

Заступник директора центру з питань соціальних виплат.

Директор Центру

ImageВасилівський Валерій Вільгельмович

Директор обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

Заступник директора Центру

ImageТкаченко Володимир Олександрович

Заступник директора центру з програмного та технічного забезпечення.