Неділя вересня 19 , 2021

ПОСТАНОВА від 6 квітня 2016 р. № 268 Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році

Відповідно до пункту 7 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:


1. Затвердити схему посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів згідно з додатком.
2. Надати право керівникам державної служби в державному органі у межах затвердженого фонду оплати праці:
1) установлювати:
розміри посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування (далі — працівники), відповідно до затвердженої цією постановою схеми посадових окладів;
надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи — до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за стаж роботи в державних органах;
доплату за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника (крім обов’язків керівника та заступників керівника самостійного структурного підрозділу) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього працівника.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавка та доплата скасовуються або їх розмір зменшується;
2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду преміювання відповідного органу, утвореного у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.
Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному державному органі;
3) надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує посадовий оклад працівника.
3. Надавати працівникам під час надання щорічної відпустки матеріальну допомогу для оздоровлення у розмірі, що не перевищує посадовий оклад працівника.
4. Виплачувати працівникам надбавку у відсотках до посадового окладу за стаж роботи в державних органах у таких розмірах: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків посадового окладу.
При цьому до стажу для встановлення надбавки за вислугу років включаються раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України “Про державну службу”.
5. Керівникам державної служби в державному органі вжити заходів до виконання пункту 7 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу”.
6. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р. 889-VIII “Про державну службу”.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
Інд. 73

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2016 р. № 268

СХЕМА
посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з
обслуговування, з урахуванням юрисдикції державних органів

Найменування посади
Розміри посадових окладів, гривень
вся територія України
територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя
територія одного або кількох районів, міст обласного значення
Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління
3620
2585
2326
Заступник начальника відділу у складі департаменту, самостійного управління
3410
2375
2195
Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу
3205
2270
2068
Інженер, інженер-програміст, інженер-електронік, інженери інших спеціальностей, фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант, документознавець, інспектор та інші:провідний
2378
2196
1783
I категорії
2259
2089
1773
II категорії
2145
1983
1763
Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, орденської комори, військово-облікового бюро
2039
1883
1753

Секретар приймальні судів; секретар керівника; фахівець з інтерв’ювання; старший інспектор; статистик; бібліотекар; відповідальний черговий
1936
1789
1743
Касир, інспектор, статистик, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу, діловод, стенографіст I категорії, оператор комп’ютерного набору I категорії
1840
1733
1733
Стенографіст II категорії, оператор комп’ютерного набору II категорії, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор, оператор копіювальних та розмножувальних машин
1747
1723
1723

_________
Примітка. Посадові оклади працівників, найменування посад (професій) яких не передбачені цією схемою, встановлюються у розмірах, визначених для працівників аналогічної кваліфікації, найменування посад (професій) яких передбачені у тому самому розділі класифікації професій Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327. При цьому кваліфікаційні категорії визначаються відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Допомога на дітей одиноким матерям - 2016

Право на допомогу мають:

- одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;

ДО УВАГИ ОТРИМУВАЧІВ ТИМЧАСОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІ

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (від 24.12.2015 № 911-VIII) Урядом 25.12.2015 року схвалено постанову Кабінету Міністрів України № 1181 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою з 1 січня поточного року змінено порядок призначення допомоги дітей одиноким матерям та тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Заступник директора Центру

ImageБабінська Алла Романівна

Заступник директора центру з питань соціальних виплат.

Директор Центру

ImageВасилівський Валерій Вільгельмович

Директор обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

Заступник директора Центру

ImageТкаченко Володимир Олександрович

Заступник директора центру з програмного та технічного забезпечення.