Понеділок жовтня 25 , 2021

Річний план 2014

                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                         Наказ Міністерства економіки України  
                                                          26.07.2010 № 922
                                                                                                 (у редакції наказу Міністерства                   
                                                                                                       економічного розвитку і торгівлі України від      
                                                                               27.12.2011 №428)                    

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2014 рік

Житомирський обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

Код за ЄДРПОУ 20405992

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет
закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних

коштів) 

Джерело
фінансування

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок
проведення процедури
закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)),яких
планується залучитидо
підготовки документації

конкурсних торгів
(запиту цінових пропозицій,
кваліфікаційної документації)

Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8

53.10.1

Послуги поштові
у межах
зобовязань
щодо надання       універсальних
послуг

2240

Кошти державного
та місцевого бюджетів

Закупівля в одного
учасника

Січень
2014р.

Очікувана
вартість
закупівлі
може бути
змінена
відповідно
до реального фінансування

35.30.1

Пара та
гаряча вода;
постачання пари
та гарячої води
(послуги з теплопостачання)

2271

Кошти
місцевого бюджету

Закупівля в одного
учасника

Січень
2014р.

Очікувана
вартість
закупівлі
може бути
змінена
відповідно до реального фінансування

17.12.7

Папір та
картон
оброблені

(Паперова продукція СПФ 55-420-12 )

2210

Кошти місцевого бюджету

Запит
цінових пропозицій

Січень-
лютий
2014р

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  08.11.2013р. протокол № 10

 

Голова комітету з конкурсних торгів   Свірська Н.О.                                                             ______________________
                                                                (прізвище, ініціали)                                                                    (підпис)

 

Секретар комітету з конкурсних торгів   Власюк  Л.А.                                                             ______________________
                                                                (прізвище, ініціали)                                                                    (підпис)