Неділя квітня 21 , 2019

Зміни, які відбулися з ухваленням Закону 3668-УІ «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи»

Зміни, які відбулися з ухваленням Закону 3668-УІ «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (далі – Закон 3668)щодо стажу
(за матеріалами офіційного веб-сайту Міністерства соціальної політики України)1.Збільшено вимоги до страхового стажу, за навності якого особа набуває права на пенсію за віком, по інвалідності та в разі втрати годувальника відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон 1058).
   а) так, для призначення  пенсії за віком потрібно мати не менш як 15 років страхового стажу (ст.26);
б) для призначення пенсії за І групою інвалідності, а також у період до 1 січня 2016р. для призначення пенсії за ІІ групою інвалідності залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом, або на день звернення за пенсією слід мати від одного року до 10 років страхового стажу (ст..32 та п.4-2 Прикінцевих положень Закону 1058), а саме:
до досягнення особою 25 років включно – 1 рік;
від 26 років до досягнення особою 28 років включно – 2 роки;
від 29 років до досягнення особою 31 року включно – 3 роки;
від 32 років до досягнення особою 34 років включно – 4 роки;
від 35 років до досягнення особою 37 років включно – 5 років;
від 38 років до досягнення особою 40 років включно – 6 років;
від 41 року до досягнення особою 43 років включно – 7 років;
від 44 років до досягнення особою 48 років включно – 8 років;
від 49 років до досягнення особою 53 років включно – 9 років;
від 54 років до досягнення особою 59 років включно – 10 років;
в)для призначення пенсії за ІІІ групою інвалідності та пенсій в разі втрати годувальника, а також починаючи з 1 січня 2016 року для призначення пенсії за ІІ групою інвалідності на день звернення за пенсією, або залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом (чи в якому настала смерть годувальника), слід мати від одного року до 14 років страхового стажу (ст..32 і 36 та п.4-2 Прикінцевих положень Закону 1058), а саме:
до досягнення особою 23 років включно – 1 рік;
від 24 років до досягнення особою 26 років включно – 2 роки;
від 27 років до досягнення особою 28 року включно – 3 роки;
від 29 років до досягнення особою 31 року включно – 4 роки;
від 32 років до досягнення особою 33 років включно – 5 років;
від 34 років до досягнення особою 35 років включно – 6 років;
від 36 років до досягнення особою 37 років включно – 7 років;
від 38 років до досягнення особою 39 років включно – 8 років;
від 40 років до досягнення особою 42 років включно – 9 років;
від 43 років до досягнення особою 45 років включно – 10 років;
від 46 років до досягнення особою 48 року включно – 11 років;
від 49 років до досягнення особою 51 року включно – 12 років;
від 52 років до досягнення особою 55 років включно – 13 років;
від 56 років до досягнення особою 59 років включно – 14 років;

г)особи, визнані інвалідами (незалежно від групи) після досягнення пенсійного віку, передбаченого ст.26 Закону 1058, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу, зазначеного в абзаці першому ч.1 ст.26 названого Закону, тобто не менш як 15 років.

2. Збільшено вимоги до страхового стажу, що дає право на встановлення мінімального розміру пенсії за віком у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.
Так, абзацами першим і другим ч.1 ст.28 Закону 1058 передбачено, що мінімальний розмір пенсії за віком за наявності в чоловіків 35 років, а в жінок 30 років страхового стажу, встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом. За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до ст.27 цього Закону, але не більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини.
Норми щодо збільшення страхового стажу для визначення мінімального розміру пенсії не поширюються на пенсіонерів, яким пенсію призначено до ухвалення Закону 3668, за винятком тих, яким пенсія перераховуватиметься відповідно до п.4 ст.42 Закону 1058 з урахуванням заробітної плати за періоди страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. 
Для зазначених осіб:
мінімальний розмір пенсії за віком, передбачений абзацом першим ст.28 Закону 1058, установлюється за наявності в чоловіків 25 років, а в жінок 20 років страхового стажу;
збільшення пенсії, передбачене абзацом другим ч.1 ст.28 Закону 1058, установлюється за кожний повний рік страхового стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам (п.3 Перехідних положень Закону 3668 та п.4-1 Прикінцевих положень Закону 1058).

3. Збільшено вимоги до страхового стажу, що дає право на обчислення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком.
Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: інвалідам І групи – 100% пенсії за віком; інвалідам ІІ групи – 90% пенсії за віком; інвалідам ІІІ групи – 50% пенсії за віком, обчисленої відповідно до ст.27 і 28 Закону 1058.
Тобто спочатку визначається розмір пенсії за віком, а потім – розмір пенсії по інвалідності. При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім наявного страхового стажу, зараховується також на загальних підставах період з дня встановлення інвалідності до досягнення застрахованою особою віку, передбаченого ст.26 Закону 1058.
Якщо інваліди  ІІ та ІІІ групи не працюють та мають відповідний стаж роботи (без урахування періоду з дня встановлення інвалідності до досягнення віку,


передбаченого ст.26 Закону 1058), пенсія по інвалідності обчислюється в розмірі пенсії за віком, тобто без зменшення на 10 та 50%.
Пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком обчислюється за наявності такого страхового стажу:
а)для інвалідів ІІ групи:
у жінок – 20 років, а в чоловіків 25 років, якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 46 років включно;
у жінок – 21 рік, а в чоловіків 26 років, якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 48 років включно;
у жінок – 22 роки, а в чоловіків 27 років, якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 50 років включно;
 у жінок – 23 роки, а в чоловіків 28 років, якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 53 років включно;
у жінок – 24 років, а в чоловіків 29 років, якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 56 років включно;
у жінок – 25 років, а в чоловіків 30 років, якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 59 років включно;
б)для інвалідів ІІ групи, які визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого ст.26 Закону 1058, та для інвалідів ІІІ групи – 35 років у чоловіків та 30 років у жінок.
    
4. Збільшено вимоги до страхового стажу, що дає право на пенсію відповідно до Законів України «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну службу».
Для призначення пенсії за Законами України «Про державну службу», «Про наукову і науково-технічну діяльність», крім стажу державної служби (10 років) та наукової роботи (для жінок – 15 років, для чоловіків – 20 років), потрібно мати також відповідний страховий стаж.
З ухваленням Закону 3668 пенсія за зазначеними законами та за Законом України «Про статус народного депутата України» призначатиметься за наявності страхового стажу, потрібного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим ч.1ст.28 Закону 1058, тобто не менш як 30 років у жінок і 35 років у чоловіків. Вимоги щодо стажу державної служби та стажу наукової роботи не змінилися.

5. Збільшено вимоги щодо вислуги років для призначення пенсій відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» і «Про прокуратуру».
Право на пенсію за вислугу років незалежно від віку відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» матимуть військовослужбовці, якщо вони звільнені зі служби:
до 30 вересня 2011р. і на день звільнення мають вислугу 20 років і більше;
з 1 жовтня 2011 до 30 вересня 2012р. і на день звільнення мають вислугу 20 календарних років 6 місяців і більше;
з 1 жовтня 2012 до 30 вересня 2013р. і на день звільнення мають вислугу 21 календарний рік і більше;
з 1 жовтня 2013 до 30 вересня 2014р. і на день звільнення мають вислугу 21 календарний рік 6 місяців і більше;
з 1 жовтня 2014 до 30 вересня 2015р. і на день звільнення мають вислугу 22 календарних роки і більше;
з 1 жовтня 2015 до 30 вересня 2016р. і на день звільнення мають вислугу 22 календарних роки 6 місяців і більше;
з 1 жовтня 2016 до 30 вересня 2017р. і на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки і більше;
з 1 жовтня 2017 до 30 вересня 2018р. і на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки 6 місяців і більше;
з 1 жовтня 2018 до 30 вересня 2019р. і на день звільнення мають вислугу 24 календарних роки і більше;
з 1 жовтня 2019 до 30 вересня 2020р. і на день звільнення мають вислугу 24 календарних роки 6 місяців і більше;
з 1 жовтня 2020р. або після цієї дати і на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше.
Отже право на пенсію буде визначатися з урахуванням календарної вислуги років. Розмір пенсії буде визначатися виходячи з вислуги років, обчисленої, в тому числі, в пільговому порядку.
Право на пенсію за вислугу років незалежно від віку відповідно до Закону України «Про прокуратуру» матимуть прокурори і слідчі за наявності на день звернення вислуги років не меншої від:
до 30 вересня 2011р. – 20 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менш як 10 років;
з 1 жовтня 2011 до 30 вересня 2012р. – 20 років 6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менш як 10 років 6 місяців;
з 1 жовтня 2012 до 30 вересня 2013р. – 21 року, у тому числі стажу рботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менш як 11 років;
з 1 жовтня 2013 до 30 вересня 2014р. – 21 року 6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менш як 11 років 6 місяців;
з 1 жовтня 2014 до 30 вересня 2015р. – 22 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менш як 12 років;
з 1 жовтня 2015 до 30 вересня 2016р. – 22 років 6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менш як 12 років 6 місяців;
з 1 жовтня 2016 до 30 вересня 2017р. – 23 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менш як 13 років;
з 1 жовтня 2017 до 30 вересня 2018р. – 23 років 6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менш як 13 років 6 місяців;
з 1 жовтня 2018 до 30 вересня 2019р. – 24 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менш як 14 років;
з 1 жовтня 2019 до 30 вересня 2020р. – 24 років 6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менш як 14 років 6 місяців;
з 1 жовтня 2020р. і пізніше – 25 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менш як 15 років.
Звертаємо увагу на те, що з ухваленням Закону 3668 збережено умови визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах та на пенсію за вислугу років.
Категорії осіб, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах, а також осіб, які мають право на пенсію за вислугу років , визначені статтями 13, 14 і 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та п.3 Прикінцевих положень 1058.
Законом 3668 зміни до зазначених статей не вносяться. Натомість унесено зміни до п.3 Прикінцевих положень Закону 1058, якими передбачено збереження чинних вимог щодо стажу і віку для призначення пенсій за віком відповідних категорій осіб.
З урахуванням зазначеного вимоги щодо віку та стажу, які дають право на пенсію за віком на пільгових умовах та на пенсію за вислугу років, залишаються незмінними.
Так, зокрема, зберігається право на призначення пенсії в разі досягнення 50 років за жінками, які народили п`ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і за матерями інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку. У разі досягнення 45 років жінками і 50 років чоловіками матимуть право на пенсію особи, які працювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком №1.
Залишаються незмінними норми щодо призначення пенсії за вислугу років незалежно від віку працівникам закладів освіти, охорони здоров`я та соціального захисту, артистам і спортсменам. При цьому надано можливість відстрочити призначення пенсії за вислугу років з відповідною компенсацією. Так пунктом 7-1 Прикінцевих положень Закону 1058 передбачено, що особам, які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого ст.26 цього Закону, працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «е»-«ж» ст.55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», і мають страховий стаж (для чоловіків – 35, для жінок – 30 років) на таких посадах, а також якщо вони до цього не одержували будь-якої пенсії, під час призначення пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, в розмірі їхніх десяти місячних пенсій станом на день її призначення. Виплата цієї грошової допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Допомога на дітей одиноким матерям - 2016

Право на допомогу мають:

- одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;

ДО УВАГИ ОТРИМУВАЧІВ ТИМЧАСОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІ

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (від 24.12.2015 № 911-VIII) Урядом 25.12.2015 року схвалено постанову Кабінету Міністрів України № 1181 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою з 1 січня поточного року змінено порядок призначення допомоги дітей одиноким матерям та тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Заступник директора Центру

ImageБабінська Алла Романівна

Заступник директора центру з питань соціальних виплат.

Директор Центру

ImageВасилівський Валерій Вільгельмович

Директор обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

Заступник директора Центру

ImageТкаченко Володимир Олександрович

Заступник директора центру з програмного та технічного забезпечення.