Неділя квітня 21 , 2019

Зміни з ухваленням Закону 3668

Зміни, які відбулися з ухваленням Закону 3668 щодо визначення заробітку (в разі обчислення пенсії відповідно до Закону 1058). (за матеріалами офіційного веб-сайту Міністерства соціальної політики України)

1. Змінено період, за який визначатиметься заробітна плата.

Для обчислення пенсії буде враховуватися лише заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000р. (за цей період індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку, тобто пенсіонеру непотрібно подавати довідку про заробітну плату з підприємства, установи, організації, де він працював).
Що стосується заробітної плати за періоди роботи до 1 липня 2000р., то така заробітна плата буде враховуватися під час обчислення пенсії за таких умов:
а)на бажання пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами. Таке право пенсіонери матимуть лише в період до 1 січня 2016 року;
б)у разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000р. cтановить менш як 60 місяців.
Такий самий принцип закладений в основу визначення заробітку для призначення пенсії відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Змінами до ст..24 цього Закону передбачено, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000р. На бажання пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами в період до 1 січня 2016р. або в разі якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000р. становить менш як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також ураховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника поспіль до 1 липня 2000р. незалежно від перерв.


2. Збільшено кількість періодів, які можна вилучити під час визначення заробітку як невигідні.
Так, за вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який ураховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, вилучаються періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням будь-яких періодів незалежно від перерв, що включаються до страхового стажу згідно з ч.3 ст.24 цього закону (це період одержання допомоги по безробіттю), та будь-якого періоду страхового стажу поспіль за умови, що зазначені періоди в сумі становлять не більш як 10% тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Додатково на бажання особи можуть бути вилучені періоди строкової військової служби, навчання, догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, період з 1 липня 2000р. до 1 січня 2005р., а також періоди, коли особа підлягала загальнообов`язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до п.8, 13 і 14 ст.11 закону 1058. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим ч.1 ст.40 Закону 1058, період, за який ураховується заробітна плата, не може бути менш ніж 60 календарних місяців.

3. Змінено показник середньої заробітної плати, з урахуванням якого визначатиметься заробіток для призначення пенсії.
Передбачено, що Зс – середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарних роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.   
Такий самий принцип закладений і в основу обчислення пенсій відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Так, змінами до ст..24 цього Закону передбачено, що для обчислення заробітку під час призначення пенсії  науковому (науково-педагогічному) працівнику застосовується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, в тому числі в сільському господарстві, за три календарних роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, в тому числі в сільському господарстві, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики.

4. Передбачено що під час обчислення заробітної плати за періоди одержання допомоги по безробіттю враховуватиметься мінімальна зарплата.

5. Змінено порядок визначення заробітної плати в разі переведення з одного виду пенсії на інший.

Частиною третьою ст..45 Закону 1058 передбачено:
а)переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший у пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду;
б)у разі переведення з одного виду пенсії на інший на бажання особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в ч.1 ст.40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який ураховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії;
в)якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, в разі переведення з пенсії по інвалідності на пенсію за віком уперше застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена ч.2 ст.40 цього Закону для призначення пенсії.  
Тобто тільки в разі переведення з пенсії по інвалідності на пенсію за віком (за дотримання зазначених вимог) заробітна плата для обчислення пенсії буде визначатися з урахуванням середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески (Зс) за три календарних роки, що передують року звернення за призначенням пенсії за віком;

6. Змінено максимальну величину бази нарахування єдиного внеску.


Пунктом 4 ст.1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» передбачено, що сума доходу застрахованої особи, на яку нараховується єдиний внесок, дорівнює 17 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом.
 

Допомога на дітей одиноким матерям - 2016

Право на допомогу мають:

- одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;

ДО УВАГИ ОТРИМУВАЧІВ ТИМЧАСОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІ

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (від 24.12.2015 № 911-VIII) Урядом 25.12.2015 року схвалено постанову Кабінету Міністрів України № 1181 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою з 1 січня поточного року змінено порядок призначення допомоги дітей одиноким матерям та тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Заступник директора Центру

ImageБабінська Алла Романівна

Заступник директора центру з питань соціальних виплат.

Директор Центру

ImageВасилівський Валерій Вільгельмович

Директор обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

Заступник директора Центру

ImageТкаченко Володимир Олександрович

Заступник директора центру з програмного та технічного забезпечення.